ආන්ඩුව පෙට්‍රෝලියම් කම්කරුවන් දඩයම අරඹයි

පෙට්‍රෝලියම් කම්කරුවන් දඩයම් කිරීමට ආන්ඩුව පියවර ගනිමින් සිටී. ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථායේ සභාපති විසින් නිකුත් කර ඇති ලිපියකින් ඊයේ උද්ඝෝෂනවලට සහභාගී වූ කම්කරුවන් හා වෘත්තීය සමිති නායකයන් අනිවාර්ය නිවාඩු යවා ඇත. මෙය සිදු වන්නේ ඊයේ (28) කම්කරුවන්ට විරුද්ධව ඇමති කන්චන විජේසේකර කරන ලද විවෘත තර්ජනය කිරීම් වලින් පසුව ය.

Image

පෙට්‍රෝලියම් කම්කරුවන්ගේ උද්ඝෝෂන මර්දනය කිරීම සඳහා වික්‍රමසිංහ ආන්ඩුව අත්‍යවශ්‍ය සේවා නියෝග ක්‍රියාත්මක කිරීමටත්, විනය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමටත්, මිලිටරිය යොදාගැනීමටත් කර ඇති තර්ජනය කිරීම් සම්ස්ථ කම්කරු මහජනතාව ගත යුත්තේ තම පන්තියට එරෙහිව ආන්ඩුව නිශ්චිතව යුද ප්‍රකාශ කර ඇති ලෙසට ය. වෘත්තීය සමිති මෙම යුද්ධයේදී කම්කරුවන්ගේ පෙරමුන ගන්නේනම් ඒ එය පාවාදී මර්දනය කැඳවාලීමට පමනි. කම්කරුවන්ගේ ආන්ඩුවක් පිහිටුවීමේ දේශපාලන අරගලයක කොටසක් ලෙස තම ප්‍රශ්න තමන් විසින්ම විසඳාගැනීම සඳහා කම්කරුවන්  තම ආයතන තම අත⁣ට ගත යුතුය. තෙල් කම්කරුවන්ගේ අරගලය රටපුරා මහා වැඩවර්ජනයක් දක්වා වර්ධනය කිරීම සඳහා වෘත්තීය සමිතිවල සෙවල නායකත්වයන්ගෙන් මිදී තමන්ගේම ස්වාධීන ක්‍රියාකාරී කමිටු පිහිටුවා ගත යුතු යැයි අපි ඔබව කැඳවා සිටිමු. එම අරගලයේදී රට පුරාත් ලොව සෙසු තැන්වලත් කප්පාදුවට මුහුන දී ඇති කම්කරුන් එක්ව අපි ඔබ සමග ගමන් කිරීමට සූදානම් ය. 

අපගේ ඉල්ලීම් අවසාන ජයග්‍රනය තෙක් ගෙනයාම මෙම කමිටුවල එල්ලය විය යුතුය. පෙට්‍රොලියම් කම්කරුවන් වාඩිලාගැනීම්‍ ක්‍රියාවන්ට යොමු විය යුතුය. සෙසු කම්කරුවන් මහජනතාව අතර උද්ඝෝෂනය කරමින් පුලුල් සංවිධානාත්මක අරගලයක් ලෙස එය වර්ධනය කිරීමට සෑම වැඩපොලකම, කර්මාන්ත ශානාලවක, ෆැක්ටරියකම, සේවා සථානයකම, ප්‍රදේශයකම ක්‍රියාකාරි කමිටු පිහිටුවා ගැනීම කල යුතුය.  ආන්ඩුවේ අදිටන බිද පූර්න ජහග්‍රහනයක් ලැබීමට අන් මගක් නැත.

කොලඹ ක්‍රියාකාරී කමිටුව

29 මාර්තු 2023

#CACPS

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top