ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී යෝජිත ත්‍රස්තවාදී පනත හකුලා ගනු!

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ ආන්ඩුව විසින් ගැසට් කර ඉදිරිපත් කර ඇති නව ‘ත්‍රස්ත වරෝධී’ පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධව නීතීඥ සහ කොලඹ ක්‍රියාකාරී කමිටුවේ සභාපති සංජය ජයසේකර සිරිස ටීවී හි “ජාතික මෙහෙවර” වැඩසටහනේ දී 2023 මාර්තු 31 ඉදිරිපත් කල අදහස් වල සම්පූර්න වීඩියෝ පටය මෙහි පලවේ. 

ජයසේකර එහිදී කෙටුම්පතේ විධිවිධාන වල ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී ස්වභාවය පැහැදිලි කර යි. එය පාර්ලිමේන්තු න්‍යායපත්‍රයට ඇතුලත් කිරීමෙන් පසු සති දෙකක් තුල නීතිමය වශයෙන් යමෙකුට එය අභියෝග කල හැකිය. 

යෝජිත නීතියේ දේශපාලන අර්ථය විභාග කරමින් මෙවැනි මර්දක නීති වල ජාත්‍යන්තර සංදර්භය හා එයට ලංකාවේ පන්ති අරගලයට ඇති සම්බන්ධය පැහැදිලි කලේය. 

වික්‍රමසිංහගේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ කප්පාදු වැඩපිලිවෙලට හා සමාජ ප්‍රතිවිප්ලවයට එරෙහිව කම්කරු මහජනතාවට තමන්ගේම වැඩපිලිවෙලක් ඇති බවත් තමන් දේශපාලනිකව අස්වාමිකව නැති බවත් ඔහු පැහැදිලි කලේය. 

සම්පූර්න කතාව අසන්න. https://youtu.be/b2yMiCkQiyM 

#CACPS #theSocialistLK #RepealPTA

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top